Tractament de les dades dels socis


El 25 de maig de 2018, l’entrada en vigor del reglament europeu de protecció de dades ens va obligar a comunicar la nostra política de protecció de dades.

Aquest reglament no va modificar l’ús i gestió que es venia fent de les dades dels socis fins aquell moment. Les dades es tractaven amb discreció, responsabilitat i professionalitat per part de les successives juntes. Actualment, aquest fet ve regulat per llei.

El reglament ens dona unes normes a complir. La més destacable de les quals és l’obligació d’informar explícitament als socis dels quals custodiem les dades, dels seus drets. La resta de les informacions són les lògiques pel tipus d’activitat que fem, però també les hem d’especificar.

Les dades que tenim dels socis són bàsiques. No hi ha ni opinions personals, ni opcions polítiques o religioses, ni dades econòmiques… considerades totes aquestes més delicades.

Les dades que ens cediu les fem anar només per les finalitats relacionades amb l’actuació de la nostra entitat com a club excursionista. En esser un club amb socis estem obligats a tenir les dades que identifiquen els socis i us demanem altres dades per a poder posar-nos en contacte amb vosaltres, principalment per a comunicar-vos les activitats programades o altra informació relacionada amb el club o amb l’activitat del club i també les dades per al cobrament de les quotes. No enviem publicitat, no fem estudis de mercat ni cedim les dades a cap entitat ni empresa exceptuant el cas del paràgraf següent.

En el cas de socis que han demanat una llicència federativa, algunes de les dades s’han de cedir a la FEEC per tal de tramitar i fer efectiva la llicència. Podria ser que legalment fos obligat de cedir les dades d’algun soci, llavors també ho faríem. De moment no ens hi hem trobat.

Els drets que teniu respecte de les dades de què disposem són diversos. El primer d’accés o rectificació, que vol dir que podeu consultar i/o sol·licitar la modificació de les vostres dades personals. El segon, de supressió, per demanar que eliminem dades personals vostres. El tercer, el dret d’oposició o limitació, si voleu que se n’estableixi una limitació en el tractament. I finalment el quart, el dret de portabilitat, per autoritzar la transmissió de les vostres dades personals a un tercer.

Per a exercir els vostres drets podeu posar-vos en contacte amb la persona delegada de la custòdia i gestió de les vostres dades que és en Carles Bagudà i Geli. Ho podeu fer mitjançant l’adreça de correu electrònic (c.excur.caldesmalavella@gmail.com) o postal del club (C/La Selva 3 de Caldes de Malavella 17455).

Potser també us interessa saber fins quan conservem les dades. Les conservem mentre sou socis del club. Si demaneu la baixa de socis, les esborrem i solament conservem el nom. A nosaltres no ens afecta el tema de blanqueig de capitals o evasió fiscal.

I finalment, si voleu saber amb major detall el tractament de les vostres dades, us remetem al protocol d’actuació al respecte. Amb motiu de l’entrada en vigor del nou reglament, el que vam fer va ser posar per escrit el procediment que ja havíem estat seguint fins al moment.