Llicències federatives 2019


A partir del dia 1 de desembre encetem el període de renovació de la llicència anual de la FEEC (carnet federatiu) per als socis de la nostra entitat.
Tingueu present que a partir del dia 1 de gener només és vàlida la llicència de 2019.

Recordeu que el carnet és necessari per a la participació en competicions oficials i que proporciona una assegurança per a les activitats esportives associades a la nostra entitat. Hi ha diferents nivells de cobertura segons els tipus d’activitat que feu (senderisme, excursionisme, alpinisme, bicicleta de muntanya, esquí, etc.). Podeu demanar també habilitació FEDME si participeu en competicions fora del territori català o per descomptes en refugis de federacions diferents de la FEEC.

Per a tenir dret al carnet federatiu i per a que us el tramitem nosaltres, cal ser soci del Club Excursionista i demanar la llicència que desitgeu.

PREUS
Tant per la llicència com per la quota de soci, s’ha de tenir en compte l’edat que es compleix el 2019.
Heu de fer un ingrés al compte del club ES72 2100 8181 7723 0004 5539 per l’import de la quota de soci més l’import del carnet federatiu. Si altres membres de la unitat familiar són socis no federats, podeu regularitzar les seves quotes en el mateix ingrés.

Quota de soci del club:
◦ 5 a 17 anys = 5€
◦ 18 anys o més , socis antics = 12€
◦ 18 anys o més, socis de primer any = 20€

Carnet federatiu: consulteu els preus, segons la modalitat a https://www.feec.cat/feec/llicencia-federativa/
– Es mantenen les novetats de l’any passat:

1-descomptes per quota familiar, si es tramita llicència per pares i un fill o més menor de 18 anys.
2-La possibilitat de fer-se el carnet sense assegurança, pagant una part, si s’aporta la documentació conforme es té una assegurança pròpia que cobreix els mateixos accidents amb els mateixos imports.

– S’introdueix una modalitat nova MUNTANYA PLUS i es cobreixen algunes activitats noves.

TERMINI
• Les sol·licituds (amb transferència correcta inclosa) rebudes fins al dia 20 de desembre es tramitaran durant el 2018 i seran operatives a partir de l’1 de gener de 2019.
• Les sol·licituds (amb transferència correcta inclosa) rebudes entre el 21 de desembre i el dia 15 de gener es tramitaran durant el mes de gener de 2018 i seran operatives a partir de l’1 de febrer de 2018.
• Les sol·licituds que es rebin amb posterioritat a aquesta darrera data tindran un recàrrec de 3€ per tramitació.