17a activitat del trimestre


DIUMENGE, 3 D’OCTUBRE: OIX-HORMOIER

I a la tercera… Sortida commemorativa dels 25 anys. Es va programar pel dia 29 de març
de 2020 i ens vam quedar a casa (segurament ho recordeu). Es va tornar a programar el 25
d’octubre de 2020 i ens vam quedar a casa (potser també ho recordeu) i ara a la tercera
encendrem un ciri a Sant Llorenç, patró d’Oix.

Més informació: c.excur.caldesmalavella@gmail.com

TORNEU ENRERE