Sortides


Es programen trimestralment. Abans de l’inici del trimestre es fa arribar als socis una relació de les activitats. I uns dies abans es fa arribar informació més concreta de l’activitat: característiques, dades tècniques, horari previst, etc. La comunicació amb els socis es fa per correu electrònic.

Es solen organitzar cada quinze dies, tot i que això pot variar en funció del calendari i de les festes locals o generals.

Normalment es fan servir cotxes particulars per les excursions més curtes o d’anada i tornada al mateix punt. En les sortides més llargues o travesses es lloga un autocar.

S’intenta sempre combinar sortides aptes per a la mainada, tant a peu com amb bicicleta, amb d’altres més llargues i de major dificultat.

En la programació s’indica el grau de dificultat, la preparació necessària i la durada aproximada.

A l’apartat de Fotos pots veure un recull d’imatges d’algunes de les sortides que hem fet en els últims anys.

Per participar en les sortides, cal ser soci. Llegiu l’apartat Socis/Fer-te soci per a més informació.