Junta, estatuts i assemblea general


Components de la Junta directiva:

– President: Pep Artau.
– Vicepresidenta i encarregada de la comunicació via mail: Meius Mora.
– Tresorer: Toni Verdaguer.
– Secretari: Pere Serrats.
– Vocals: Dolors Garroset i Jordi Displàs.

Acta de l’assemblea anual del 8 de març de 2019
Annexos de l’acta de l’assemblea anual del 8 de març de 2019
Estatus aprovats en Assemblea general el 29 de gener de 2016
Acta de l’assemblea anual del 23 de març de 2018.