Junta, estatuts i assemblea generalComponents de la Junta directiva:

– President: Pep Artau.
– Vicepresidenta i encarregada de la comunicació via mail: Meius Mora.
– Tresorer: Toni Verdaguer.
– Secretari: Pere Serrats.
– Vocals: Dolors Garroset i Jordi Displàs.

Estatus aprovats en Assemblea general el 29 de gener de 2016.
Acta de l’assemblea anual del 23 de març de 2018.