Junta, estatuts i assemblea general


Components de la Junta directiva 2021-2024:

– President: Carles Bagudà.
– Tresorer: Toni Verdaguer.
– Secretari: Pere Serrats.
– Vocals: Pere Nogué, Joan Oltra, Josep Pera i Àngels Prat.

Convocatòria i ordre del dia de l’Assemblea general ordinària de socis del 22 de març de 2024
Acta de l’assemblea General ordinària de 2023, 24 de març
– Annexos de l’Acta de l’Assemblea de 2023:  Control del Pressupost de 2022 i  Pressupost econòmic de 2023
– Convocatòria i ordre del dia de l’Assemblea general ordinària de socis del 24 de març de 2023
Acta de l’assemblea General ordinària de 2022, 18 de juny.
– Annexos de l’acta de l’Assemblea anual de 18 de juny de 2022: Control del Pressupost de 2021 i  Pressupost econòmic de 2022.
– Convocatòria i ordre del dia de l’Assemblea general ordinària de socis del 18 de juny de 2022
– Acta de l’assemblea anual del 2 de juliol de 2021
– Annexos de l’acta de l’Assemblea anual de 2 de juliol de 2021: Control del Pressupost de 2020, Balanç econòmic del període 2015-2020 i Pressupost econòmic de 2021.
– Acta de l’assemblea anual del 26 de juny de 2020
– Annexos de l’acta de l’assemblea anual del 26 de juny de 2020
– Acta de l’assemblea anual del 8 de març de 2019
– Annexos de l’acta de l’assemblea anual del 8 de març de 2019
– Acta de l’assemblea anual del 23 de març de 2018.
– Estatuts aprovats en Assemblea general el 29 de gener de 2016