Assemblea general. Soci per un dia


El divendres 23 de març de 2018 es va dur a terme l’assemblea general ordinària. S’hi van aprovar els comptes econòmics de 2017 i els pressupostos de 2018. També es va fer un resum de les activitats de l’any 2017. El punt més nou va ser la creació de la figura de soci per un dia així com l’exigència de ser soci del club per a participar en les sortides. Podeu llegir l’acta de la reunió visitant la web, menú Club/Junta, estatus i Assemblea general.

Novetats més importants aprovades en l’assemblea:
1) És indispensable ser soci del club per a participar en les sortides que aquest organitza. D’aquesta manera queden cobertes per l’assegurança que tenim contractada, els perjudicis a tercers que es poguessin causar durant el desenvolupament de l’activitat.

2) Durant la mateixa sessió es va crear la figura del soci per un dia. Si una persona vol participar en una sortida i compleix tots els requisits demanats, però no és soci anual, es farà soci per un dia, es recolliran les seves dades abans de l’inici de l’activitat i abonarà la quota de dos euros. Les seves dades es destruiran una setmana després de la sortida, sempre que no s’hagi produït cap fet relacionat amb tercers i que afecti a la pòlissa que tenim contractada.

Un aclariment sobre l’assegurança: la pòlissa contractada pel club cobreix danys a tercers causats pels socis. No cobreix en cap cas danys que pugui patir el soci. L’assegurança personal és responsabilitat pròpia i es pot aconseguir mitjançant llicència federativa personal.

Per a més detalls o altres dubtes poseu-vos en contacte amb al club.