16a activitat del trimestre


DIUMENGE, 27 DE MARÇ: SORTIDA A L’ALBERA DES DEL NORD

Hem ajornat la sortida per esperar millors condicions meteorològiques i aplegar més participants. A la propera programació trobareu la nova proposta de data.

Més informació: c.excur.caldesmalavella@gmail.com

TORNEU ENRERE